EL-tjek fra 995,- kr. inkl. moms

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Er sendt

El-eftersyn

Hos J.J. Elektric ApS har vi mange års erfaring i ejendomsservice, og har dagligt serviceopgaver for mindre andelsforeninger til store almennyttige boligselskaber.

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge J.J. Elektric ApS til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. J.J. Elektric ApS er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvad er et el-eftersyn?

Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan J.J. Elektric ApS desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.
Prisen for et eleftersyn koster fra 1617 kr. incl. moms.

Kontakt os for en aftale eller en uforpligtende samtale, enten via vores kontaktformular nederst på siden eller på telefon 43336645.